aktuális híreink

Sajtórend

Akkreditációs információk - honvedfc.hu

2013-02-26 14:46:00

Az MLSZ 2012. március 1-én kiadott határozata alapján.


Legfontosabb tudnivalók

– Minden mérkőzésre külön kell akkreditáltatniuk magukat a sajtó képviselőinek, így az általunk kiadott éves akkreditációk érvényüket vesztik.
– Fotós mellényt csak igazolványért lehet cserébe adni, a meccs lefújása után a fotósoknak vissza kell adniuk a mellényeket, a klubnak pedig az igazolványokat.
– A mérkőzésről tudósító újságírókról, fotósokról hivatalos listát kell átadni az MLSZ ellenőrének. A fotósokat a mellényen lévő számok alapján azonosítják.
– Az adott mérkőzésre az akkreditáció menetét legkésőbb három nappal a meccs előtt mindig nyilvánosságra kell hozni.
– Ki kell alakítani egy press zónát, ahol a sajtó munkatársai a játékosokkal készíthetnek interjúkat a lefújás után. Ezen a zónán kell elhagyniuk a játékosoknak kötelezően a stadion területét.
– A játékosoknak, bár az áthaladásuk kötelező, nem kötelességük nyilatkozni.
– A tv-társaságok kameráikat rögzített helyen helyezhetik csak el, a meccs közben játékossal, edzővel nem készíthetnek interjút az edző is csak a lefújás után köteles a rendelkezésükre állni.


Interjúkérelmek, forgatási engedélyek:

Az interjúkérelmeket a +36 30 6960 578 telefonszámon, Rác Benedek kommunikációs vezetőtől lehet beszerezni, adott esetben azonban további, írásos tájékoztatók is szükségesek. Felhívjuk a sajtó munkatársainak figyelmét arra, hogy a Budapest Honvéd alkalmazottai a kommunikációs vezető engedélye nélkül nem nyilatkoznak!

A Honvéd alkalmazottai – akárcsak az elmúlt években – kizárólag szakmai kérdésekben (mérkőzések értékelése – játékvezetők munkájának az elemzése nem megengedett - , szakmai interjúk, beharangozók, elemzések, értékelések) nyilvánulnak meg. Minden más esetben csak George F. Hemingway, a Budapest Honvéd tulajdonosa, és Gács Pál, ügyvezető válaszol a sajtó kérdéseire.

A Budapest Honvéd kommunikációs osztálya a klub valamennyi alkalmazottja nevében szeretné megköszönni azt a zökkenőmentes, a kéréseinket mindig betartó együttműködést, amely az elmúlt években alakult ki a klub és a sajtó között. A Budapest Honvéd sajtóosztálya mindent elkövet annak érdekében, hogy a sportbaráti kapcsolatok fennmaradjanak, illetve még tovább fejlődjenek, erősödjenek.

A Budapest Honvéd mérkőzéseire akkreditációkhoz, forgatási engedélyekhez jutni az alábbi link elolvasása és a benne foglaltak betartása után lehet.


Közlemény a sajtónak

Televíziók

A mérkőzéseket közvetítő MTVA adott mérkőzésen dolgozó munkatársai tv-s igazolványuk felmutatásával juthatnak be továbbra is a Bozsik Stadionba. További tv-társaságok csak az említett csatorna írásos beleegyezésével készíthetnek felvételeket a mérkőzésekről. A találkozók utáni sajtótájékoztatókon bármelyik csatorna forgathat, ebben az esetben a mérkőzés előtti napon 12 óráig kell eljuttatniuk akkreditációs kérelmüket (írásos beleegyezés szükséges, ha a meccsről is forgatnának) az alábbi linken keresztül.

Nyomtatott sajtó, rádiók, internetes honlapok, ellenfeleink sajtóosztályai

A Budapest Honvéd mérkőzéseiről a média képviselői kizárólag akkreditáció birtokában készíthetnek tudósításokat. A Honvéd mérkőzései a találkozót megelőző napon 12:00 óráig lehet regisztrálni az alábbi linken. A média munkatársait a találkozót megelőző napon értesítjük akkreditációs kérelmük elfogadásáról, illetve elutasításáról.

Az átadott akkreditációkat nem áll módunkban pótolni, ezért kérünk mindenkit, hogy vigyázzon rá!


Az MLSZ előírásának további részletei:

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) többoldalú egyeztetés után kidolgozta azokat az előírásokat, amelyek az újságírók és fotósok működését szabályozzák a hazai labdarúgó-mérkőzéseken. A főtitkári utasítás 2012. március elsején lépett érvénybe.
A mostani szabályozás egyik lényegi pontja, hogy a fotósmellényeket ezentúl a klubok bocsátják a fotós kollégák rendelkezésére, tehát a fotósoknál kint lévő mellények mostantól nem érvényesek.

Az utasítás célja:

Az utasítás megalkotásának egyértelmű célja az, hogy a sportrendezvények speciális körülmények között történő megtekintése kizárólag a professzionális média képviselői számára váljon lehetővé. El kell érni azt, hogy az MLSZ sporteseményeinek megtekintése érdekében a sajtó képviselői közül csak azok a személyek kapjanak speciális jogokat biztosító akkreditációt, akik erre objektív okok alapján egyértelműen jogosultak. Szükséges megjegyezni azt is, hogy az utóbbi évtizedben áttekinthetetlenné vált a mellények kiadásának a rendszere, ezért több fajta és színű mellény került forgalomba, amelyek zöme alkalmatlan a viselője azonosítására, rendbontás esetén az azonosítást követően a joghátrányok érvényesítésére.
Komoly probléma az is, hogy a mellényeken megjelenő hirdetések sok esetben ellentétesek az MLSZ, illetve annak hivatalos szponzorai és támogatói érdekeivel, vagyis az MLSZ támogatói és szponzorai irányában nem tudja maradéktalanul teljesíteni vállalásait, illetve sok esetben elnéző a szabályok megszegése esetén.
Tarthatatlan továbbá az is, hogy fotós mellényt kaphatnak amatőr munkára alkalmas felszereléssel vagy még azzal sem rendelkező személyek, amivel sok esetben a professzionális fotósok munkája megnehezedik, továbbá előfordulhatott olyan esemény is, amikor a kétes jogosultság birtokában a hivatalos személyeket, az edzőket és a játékosokat vélt, vagy valós sérelmekért az akkreditált személyek. Az utasítás megalkotását fent hangsúlyozott indokok mellett továbbá szükségessé tette az is, hogy a sajtó megítélése és az akkreditáció elvei mindenütt egységesek és kiszámíthatóak legyenek, szolgálva a sportág megfelelő sajtómegjelenését, a sajtó munkatársainak megfelelő munkavégzését.

Az utasítás hatálya:

Az utasítást kell alkalmazni az OTP Bank Liga, az első osztályú csapatok részvételével megrendezésre kerülő Magyar Kupa, valamint a Liga Kupa és a Szuper Kupa versenyrendszerekben. Az utasítás nem módosítja az MLSZ az utasításban nem nevesített versenyrendszerekben megrendezett mérkőzések vonatkozásában hatályos szövetségi előírásokat és rendelkezéseket.
Az utasítás hatálya alá nem tartozó mérkőzések esetében is köteles a szervező és a rendező a biztonsági tervben rögzíteni a média-akkreditáció legfontosabb elemeit, előzetesen meghatározni a média működésének pontos szabályait, illetve a média munkatársainak megfelelő módon történő azonosíthatóságát.
Az utasítás a helyes sajtógyakorlat kialakítása érdekében feladatokat és kötelezettségeket határoz meg a média képviselői, valamint a sportrendezvények szervezői és rendezői részére.

A sajtó munkatársainak akkreditációja:

A média-akkreditáció módját és a sajtó működési területe pontos meghatározását a biztonsági tervben minden esetben rögzíteni kell.
A sajtó munkatársai az MLSZ jelen utasításában nevesített versenyrendszereiben megrendezésre kerülő labdarúgó mérkőzésekre sajtóigazolvány (pl.: Magyar Sportújságírók Szövetségének tagsági igazolványa), az azt megerősítő akkreditációval, illetve az azonosíthatóságukat biztosító belépőjegy, illetve egyéb, a belépésre jogosító igazolással léphetnek be.
A sajtóhelyre, a televíziós és rádiós kommentárok helyére, a sajtótájékoztató helyszínére csak akkreditáció útján lehet belépési jogot szerezni.
Az akkreditáció módját és feltételeit a sportszervezet legkésőbb a mérkőzést megelőző 3 nappal köteles közzétenni. Az akkreditációt úgy kell végrehajtani, hogy a média képviselői egyénileg is azonosíthatóak, a rendezők számára megfelelően megkülönböztethetőek legyenek. A sajtó munkatársainak akkreditációját legkésőbb a mérkőzést megelőző 3 órával be kell fejezni. A mérkőzés időpontjáig újabb akkreditációs igény nem fogadható be. A sajtó számára fenntartott helyiségekbe a rendezők csak akkreditációval rendelkező személyeket engedhetnek be. A belépés során átadott, az akkreditációt igazoló megkülönböztető jelzésnek biztosítania kell a belépési jogosultság könnyű azonosíthatóságát.
A sportszervezet felelőssége, hogy csak és kizárólag a professzionális média munkatársainak adjon akkreditációt (nyomtatott sajtó, rádió, televízió, internet média). Az internetes média vonatkozásában csak azon honlapok munkatársai kaphatnak akkreditációt, amelyek a sportszervezet vagy a sportszövetség által meghatározott kritériumoknak megfelelnek. Az internetes sajtótermékek akkreditálása során az alábbi kritériumokat kell figyelembe venni. Az AIPS ajánlása alapján csak olyan internetes sajtótermék képviselője kapjon akkreditációt, amely: legalább két éve működik (amennyiben ezt nem teljesíti, külön írásos bemutatkozásra van szükség), része egy ismert, közismert médiavállalkozásnak, az a személy, aki szerkesztőként végleges publikációs tevékenységet folytat, hivatásos újságíró, illetve az oldal látogatottsága eléri a Magyarországon ismert napilapos példányszámokat. Ideális esetben ezek együttes teljesülése garantálhatja egy honlap számára a hivatalosan elfogadott státuszt. Az eseti elbírálásnál mindenképen szükséges a felsorolt kritériumok többségének figyelembevétele. Meg kell tagadni az akkreditációt a nem professzionális médiumtól, valamint a szurkolói csoportok honlapját működtető személyektől. Az egyes szurkolói csoportok, magán honlapok, médiumhoz nem kötődő blogok munkatársai, tulajdonosai nem minősülnek a sajtó munkatársainak, részükre akkreditációt nem lehet adni, munkavégzésük a sajtó részére elkülönített helységben nem biztosítható. A sajtó akkreditált képviselőivel kapcsolatos információkat az MLSZ ellenőreinek a rendelkezésére kell bocsátani.

A sajtó képviselőinek jogai és kötelességei:

Az akkreditált újságíróknak joguk van a számukra kijelölt munkahelyeket igénybe venni és ott dolgozni, ugyanakkor kötelesek a sportrendezvény látogatásával kapcsolatos szabályozást maradéktalanul betartani.
Munkájuk során az MLSZ normái mellett az akkreditáció során megfogalmazott általános viselkedési, elhelyezkedési és munkavégzési követelményeknek is kötelesek megfelelni.
A szervező köteles pontosan meghatározni, hogy a sajtó munkatársai milyen útvonalon közlekedhetnek, és hol folytathatják tevékenységüket. A sportszervezet a munkavégzéshez szükséges feltételekről is köteles tájékoztatást adni.
A sportszervezet által akkreditált sajtósok kötelesek olyan magatartást tanúsítani, amely a labdarúgó sportág, az MLSZ és a szponzorok, valamint a média jó hírnevét szolgálja. Amennyiben a sajtó munkatársai a sporteseményen túlzott szurkolói magatartást tanúsítanak, és a hivatalos személyeket, játékosokat, tulajdonosokat, stb. verbálisan, tettlegesen bántalmazzák, akkreditációjuk visszavonásáról azonnal intézkedni kell. Azt, aki a mérkőzés megtekintésének előzetesen meghatározott szabályait megszegi, a mérkőzésről el kell távolítani. Az eltávolított személlyel kapcsolatos információkat, illetve az eltávolítás okát minden esetben meg kell küldeni a biztonsag@mlsz.hu , illetve a press@mlsz.hu e-mail címekre. Amennyiben az eltávolítás alapja jogsértés, a rendező és a szervező köteles rendőri eljárást kezdeményezni. Az MLSZ az érintett média képviselőit tájékoztatja az esetről, és intézkedik a sajtó munkatársa belépési jogosultságának a felfüggesztéséről.

A tudósítók munkavégzésével kapcsolatos szabályozás:

A mérkőzésekről tudósító újságírók részére a sportszervezet köteles elkülönített sajtóhelyet kijelölni, minimum 20 fő számára, 60 cm széles asztalokkal és 220 voltos áramforrással ellátott munkahelyek kialakításával. Az akkreditált tudósító újságírók a sajtóhelyen, a sajtótájékoztató helyszínén, valamint a vegyes zónában jogosultak a munkájukat elvégezni.
A klub felelőssége a különböző helyszínek között olyan közlekedési útvonalat kialakítani, hogy az ne vezessen a szurkolókon keresztül.

A fotósok akkreditációja és munkavégzése:

A fotósok a tudósítókhoz hasonlóan csak jogosultságuk igazolását és akkreditációjukat követően, a ruházat és csomagátvizsgálás után, munkavégzés céljából vehetnek részt az MLSZ versenyrendszerében megrendezett sportrendezvényeken.
A fotósok munkavégzésük során kötelesek betartani az MLSZ mindenkor hatályos Reklám- és Marketing Kézikönyv rendelkezéseit, működésükkel nem zavarhatják a televíziós közvetítést, nem akadályozhatják az MLSZ hivatalos médiafelületeinek láthatóságát.
A fotósok az utasítás hatályában rögzített sportesemények esetében a sportlétesítményben a számukra kijelölt munkavégzési területre csak az MLSZ által 2012. március 1-jét követően kiadott mellényben léphetnek be. További mellények viselése szigorúan tiltott, más megkülönböztető ruházat a fotósok számára munkavégzés céljából megnyitott területekre történő belépésre nem jogosít. A fotós a mellényt a belépéskor azonnal köteles felvenni, a mérkőzés során azt rendeltetésszerűen viselni. A fotós a mellényt a sportlétesítmény elhagyásakor, a kilépéskor veheti csak le. A fotósnak a mellény száma alapján mindig azonosíthatónak kell lennie, kérésre kilétét mindig igazolnia kell. A szervező a rendező és a rendőrség helyszínen lévő képviselője, a biztosítás parancsnoka részére köteles az akkreditált fotósok listáját - a részükre biztosított mellény számának rögzítésével - a mérkőzés kezdete előtt átadni.
Az MLSZ a sportszervezetek részére biztosítja a mellényeket, akik azzal naprakészen kötelesek elszámolni. A fotósok részére a mellény tartós használatba nem adható. A mellények átadásakor a fotós köteles leadni fényképes sajtóigazolványát, amelyet a mellény visszaadásakor kaphat vissza, a sportszervezet képviselőjének pedig rögzítenie kell, hogy a fotós hányas számú mellényt vette fel a könnyű azonosítás érdekében.
A mellénnyel rendelkező fotósok a mérkőzés előtt, a bemelegítés befejezése után a játékoskijáró mellett jobbra és balra, a játéktérig kifeszített kordonon kívül, a csapatok kivonulása és felsorakozása után pedig a vonalon kívül tartózkodhatnak. A csapatfotók elkészítése és a pénzfeldobás után kizárólag a két alapvonal mögött, az oldalvonal mellett pedig ? amennyiben a pálya melletti terület erre lehetőséget ad ? az alapvonal és a tizenhatos vonala közötti területen dolgozhatnak, mindkét esetben a reklámtáblák mögött.
Fotós munkája gyakorlása során a pályára ? a rendező által meghatározott esetektől eltekintve - nem léphet!
Az alapvonal és a reklámtáblák közötti területre beléphetnek annyi időre, amíg elhelyezik a kapuk mögött az önkioldó kamerákat, majd elviszik azokat onnan. Ezek nem érintkezhetnek a hálóval, és nem takarhatják nagy felületen a reklámtáblákat.
A fotósok nem dolgozhatnak a vegyes zónába, oda a belépésükre a mellény nem jogosítja fel őket.
A fenti lehetőségeket a stadionok licencének kiadásakor az illetékes bizottság korlátozhatja, amennyiben a létesítmény azokra nem alkalmas.
A fotósok, amikor a munkaterületükön tartózkodnak, a szurkolókkal nem tarthatnak kapcsolatot. A fotósok a játékosokat és a további hivatalos személyeket az eredmény és a tevékenységük miatt nem kritizálhatják.

A fotós mellényekkel kapcsolatos rendelkezések:

A klub a mellényeket az MLSZ-től írásban veszi át, amelynek elvesztése esetén darabonként 10 000 forint újragyártási költséget köteles fizetni.
A klub csak akkreditáció után adhat ki mellényt, és köteles meggyőződni arról, hogy az akkreditációs kérelmet benyújtó személy valóban médium számára dolgozó professzionális fotós (például nem saját honlapra vagy szurkolói csoportnak készít képeket), szükség esetén meggyőződhet arról is, hogy rendelkezik-e professzionális felszereléssel.

A TV személyzete és munkavégzése:

A mérkőzést közvetítő vagy arról felvételt készítő TV személyzete az oldalvonal és a nézőtér közötti területen előre egyeztetett pozíciókban helyezkedhet el, megkülönböztető mellényt viselve. Kamera nem lehet közelebb 4 méternél a játéktérhez, nem akadályozhatja a kimenekítés és a kiürítés végrehajtását. Mérkőzés közben a kispadon helyet foglaló személlyel interjú készítése tilos, a pálya szélén és annak közelében csak a képtovábbításhoz feltétlenül szükséges személyzet tartózkodhat.
A szervező a rendező és a rendőrség helyszínen lévő képviselője, a biztosítás parancsnoka részére köteles az akkreditált fotósok listáját ? a részükre biztosított mellény számának rögzítésével ? a mérkőzés kezdete előtt átadni.

Vegyes zóna:

A FIFA és az UEFA mérkőzéseihez hasonlóan a magyar bajnoki és kupamérkőzések után a szervező klubnak lehetőséget kell biztosítania arra, hogy a média akkreditált munkatársai interjúkat készíthessenek a játékosokkal. Ez a vegyes zóna többnyire az öltözőtől a parkolóig kordonnal kettéosztott terület, amelynek egyik felén a játékosok hagyják el az öltözőt, a másikon pedig a média munkatársai helyezkedhetnek el.
Fotósok nem tartózkodhatnak a vegyes zónában. Ha a stadion adottságai nem alkalmasak ilyen folyosó létrehozására, akkor más módon, a körülményekhez alkalmazkodva kell a vegyes zónát kialakítani.
A rendezőknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk arra, hogy a média munkatársai zavartalanul végezhessék a munkájukat, de arra is, hogy azok a játékosok, akik nem kívánnak nyilatkozni, ugyancsak zavartalanul áthaladhassanak a zónán. A játékosok áthaladása kötelező, ám nincs interjúadási kötelezettségük.

Sajtótájékoztató:

A mérkőzések után a két vezetőedző sajtótájékoztatón találkozik a média képviselőivel, ezen kizárólag a sajtó akkreditált munkatársai vehetnek részt, alapelv, hogy e sajtótájékoztató a lapzárták miatt nem később, mint negyed órával a mérkőzés végeztével kezdődik. A vezetőedzők részvétele e konferenciákon kötelező. Akadályoztatás esetén a vezetőedzőt helyettesítheti a stáb erre előzetesen kijelölt tagja.

Általános rendelkezések:

A játékvezető és az ellenőrök - a technikai zónában jogosultan tartózkodó személyek kivételével - mindenkit felszólíthatnak a játéktér és a nézőtér közötti terület elhagyására, ha a körülmények ezt indokolttá teszik. Amennyiben a játékvezető vagy az ellenőr kérésének nem tesznek eleget, ő a mérkőzést megszakíthatja, illetve beszüntetheti.

Záró rendelkezések:

Az utasítás megsértése esetén a Fegyelmi Bizottság eljár és rendelkezik a fegyelmi felelősség megállapítására.


honvéd tv

Budapest Honvéd Youtube csatorna
A Bozsik Stadion bontásának újabb fázisa - kattintson a lejátszáshoz!
Kattints ide a Honvéd TV legfrissebb adásaiért!
Budapest Honvéd klubkártya kiváltás
Adója 1%-val támogassa a kispesti utánpótlást!

Fotók

tovább a fotógalériákhoz!