Pályarendszabályok

A Budapest Honvéd FC házirendjének teljes szövegét tesszük közzé az alábbiakban

A Honvéd FC (továbbiakban HFC) Vezetősége mindent elkövet annak érdekében, hogy az izgalmas és emlékezetes sporteseményeket biztonságos körülmények között élvezhessék a nézők. Az alábbi irányelvek kijelölik azokat a szabályokat, amelyeket a rendezvényeken be kell tartani. Ezek minden nézőre vonatkoznak. Azokat a nézőket, akik a szabályokat megsértik, a biztonsági szolgálat alkalmazottai kivezetik a nézőtérről.
Továbbá, a Vezetőség fenntartja a jogot, hogy felfüggessze azoknak a nézőknek a bérlethasználati jogát, akik nem veszik figyelembe ezeket a szabályokat.

BELÉPTETÉS

Azok a nézők léphetnek be a stadionba, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a HFC biztonsági alkalmazottai átvizsgálják ruházatukat és táskájukat. Ennek az a célja, hogy tiltott tárgyak (fegyver, audio/video eszköz, hivatásos fotófelszerelés, üveg- és dobozos ital, enni- és innivaló, stb) ne kerülhessenek be a stadionba. A 10 év alatti gyermekek ingyen látogathatják a rendezvényeket, feltéve, ha egy felnőtt ölében ülnek, és nem foglalnak el ülőhelyet.

TILTOTT FEGYVEREK

A stadionba fegyvert bevinni tilos. Ez a szabály azokra a rendfenntartó erőkre is vonatkozik, akik nem hivatalos minőségben vannak jelen. A HFC nem tudja biztosítani a fegyverek tárolását, így azokat leadni nem lehet. A fegyvernek minősülő tárgyak listája a teljesség igénye nélkül: petárda, robbanószer, lőfegyver, kábító- és sokkoló pisztoly, bilincs, boxer, bot, ütő, önvédelmi fegyver, gázspray, kés és penge. Akinél ilyen fegyver van, annak attól meg kell szabadulnia. Ha ennek nem tesz eleget, akkor a stadionból kiutasítják, és le is tartóztathatják.

ENNI- ÉS INNIVALÓ

Enni- és innivalót a nézőtérre bevinni tilos.

FÉNYKÉPEZÉS

Tilos kereskedelmi- és reklámcélból fényképet készíteni.
Az alábbi fényképezőgépek használata tilos:

- 8,75 cm-nél nagyobb lencséjű
- teleobjektívvel rendelkező
- állványon álló
- vakuval működő

AUDIOVIZUÁLIS ESZKÖZÖK

A stadionba audiovizuális eszközöket (videokamera / camcorder, hangrögzítők) bevinni tilos. Ellenkező esetben a HFC Vezetőség fenntartja a jogot, hogy a szabályzatban megjelölt eszközöket eltávolítsa a stadion területéről.

JELEK, JELKÉPEK, ZÁSZLÓK, FELIRATOK, PLAKÁTOK, SZÓRÓLAPOK

A HFC Vezetősége örömmel fogad minden olyan buzdító jelképet, zászlót, feliratot és plakátot, amely a Vezetőség vagy a rendezvény szervezője számára nem kifogásolható.
Az idevonatkozó irányelvek a következők:
A feliratokat és jeleket az MLSZ-szel és a HFC Vezetőségével előzetesen egyeztetni és hitelesíteni kell.
A feliratoknak és jeleknek az adott rendezvényre, sporteseményre kell vonatkozniuk.
A karóhoz vagy rúdhoz rögzített feliratok és jelek használata tilos.
A feliratok és jelek nem takarhatják el a szponzor- és reklámfeliratokat.
Tilos a feliratokat és jeleket az épület bármely részéhez odaerősíteni vagy onnan lelógatni.
A trágár és sértő feliratok és jelek nem megengedhetőek.
A feliratokat és jeleket úgy kell elhelyezni, hogy ne gátolják a többi nézőt a rendezvény élvezetében, és ne okozhassanak balesetet.
A rendezvényeken a HFC Vezetőségével előzetesen nem egyeztetett röpiratok és reklámszórólapok osztogatása tilos.

DOHÁNYZÁS

A stadion területén, zárt helyen tilos a dohányzás.

EGYSZERI BELÉPÉS

A HFC rendezvényeire a belépőjegy egyszeri belépésre jogosít. Azok a nézők, akik bármilyen okból kifolyólag elhagyják a stadion területét (pl. visszamennek orvosságért a gépjárművükhöz), csak akkor térhetnek vissza, ha előzőleg egyeztetnek a rendezőkkel.

TALÁLT TÁRGYAK

A HFC Vezetősége az elveszett tárgyakért nem vállal felelősséget. A rendezvények időtartama alatt talált tárgyak a HFC Vezetőségéhez kerülnek. A rendezvény befejezése után az elveszett tárgy tulajdonosa a Honvéd Biztonsági Szolgálatnál érdeklődhet.

MOZGÁSSÉRÜLT VENDÉGEK

A HFC Vezetősége lépéseket tett annak érdekében, hogy a stadiont mozgássérült vendégek is látogathassák. A Biztonsági Szolgálat minden segítséget megad, amennyiben a mozgássérült vendégek ezt igénylik.

SZESZES ITALOK

A HFC Vezetősége a vendéglátó egységek üzemeltetőivel egyetértésben igyekszik megvédeni a rendezvények látogatóit az alkoholos befolyásoltság következtében elkövetett rendzavarásoktól. A vendégeknek be kell tartania az alkohol vásárlására és fogyasztására vonatkozó törvényeket. 18 év alatt tilos alkoholt fogyasztani.
Továbbá, a stadion területén fél liternél nagyobb űrtartalmú szeszes ital nem árusítható, és egy vásárló egy alkalommal maximum két darab szeszes italt vásárolhat. A harminc évesnél fiatalabbnak látszó vendégeknek a szeszes ital vásárlásakor kérésre igazolniuk kell nagykorúságukat. A HFC Vezetősége fenntartja a jogot, hogy eltávolítsa azokat a 18 év alatti személyeket, akik alkoholt fogyasztottak az intézményben, vagy szemmel láthatóan ittasak.

ITTAS VENDÉGEK

A HFC Vezetősége fenntartja a jogot, hogy megtiltsa az ittas személyek belépését az intézménybe. Azok az ittas személyek, akik zavarják a többi vendéget vagy a rendezvényt, az intézmény elhagyására kényszerülnek, sőt le is tartóztathatóak.

RENDZAVARÁS

A rendezvények látogatóinak mindenkor az intézményhez méltó magatartást kell tanúsítaniuk. Azok a vendégek, akik trágár módon beszélnek, és megzavarják a rendet, az intézmény elhagyására kényszerülnek, sőt le is tartóztathatóak. A kiutasított vendégek a jegy árát nem követelhetik vissza, és semmilyen kártérítésben sem részesülhetnek.
A rendzavaró magatartás magában foglalja többek között a következőket:

- székre való felállás
- ittas magatartás
- egy másik vendég vagy alkalmazott szándékos és rosszindulatú zavarása
- verekedés, vagy verekedésre ösztönzés
- másokat provokáló trágár, sértő, uszító és rasszista kifejezések használata
- szeméremsértő viselkedés
- a játék megzavarása és feltartóztatása
- a Magyar Köztársaság törvényeinek és rendelkezéseinek megszegése
- a Honvéd FC házirendjének megszegése
- a játéktérre való engedély nélküli belépés kísérlete
- üveg- és egyéb tárgyak bedobálása
- a játékosok, a bírók és más résztvevők kigúnyolása

ÖLTÖZET

A HFC Vezetése fenntartja a jogot, hogy megtiltsa a belépést azoknak a vendégeknek, akiknek ruháján kifogásolható szöveg, jelkép vagy ábra látható.

 

 A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás

73. § (1) A szervező az általa szervezett sportrendezvény esetén köteles a sportrendezvényről eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás). A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás lehetőségéről a szervező a sportlétesítményen kívül és annak területén jól látható hirdetményben köteles tájékoztatást adni, amit - általános szerződési feltételként - magyar, angol, német és a külföldi vendég sportszervezet országa szerinti nyelven is fel kell tüntetni.

(2) A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a szervező által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg.

(3) A szervezőnek a sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntése ellen a néző bírósághoz fordulhat.

(4) A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a 71. § (3) bekezdése alapján el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.

(5) A szervező az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.

(6) A sportrendészeti nyilvántartásból - a jegyértékesítés és a sportrendezvényre történő beléptetés céljából -

a) a sportrendezvény szervezője,

b) a jegyértékesítést a szervező megbízásából végző személy, valamint

c) a szervező által alkalmazott rendező igényelhet adatot.

honvéd tv

Budapest Honvéd Youtube csatorna
A Bozsik Stadion bontásának újabb fázisa - kattintson a lejátszáshoz!
Kattints ide a Honvéd TV legfrissebb adásaiért!
Budapest Honvéd klubkártya kiváltás
Adója 1%-val támogassa a kispesti utánpótlást!

Fotók

tovább a fotógalériákhoz!